Wszystkie nasze produkty spełniają normy jakości narzucone przez komisję UE. Posiadamy numer weterynaryjny producenta. Nasze produkty są nadzorowane przez Inspekcję weterynaryjną.

Numer identyfikacji weterynaryjnej: αPL 1012004p.